O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES réxese por unha Xunta Xeral formada por tódolos seus Numerarios:

MEMBROS NUMERARIOS FUNDADORES:

 • D. Xoán Carlos Abad Gallego. (Historia, Arqueoloxía)
 • D. Fernando Javier Costas Goberna. (Arqueoloxía)
 • D. Antonio Giráldez Lomba. (Historia)
 • D. Juan Miguel González Fernández. (Historia)
 • D. Gerardo González Martín. (Xornalismo, Historia)
 • D. José Antonio Martín Curty. (Arquitectura)
 • D. José Manuel Souto González. (Xeografía)

MEMBROS NUMERARIOS:

 • Dna. Mercedes Bangueses Vázquez (Historia)
 • D. Manuel Bragado Rodríguez (Ciencias da Educación, Edición)
 • Dna. Beatriz Bruna Quintas (Arquivística)
 • D. José Ramón Cabanelas Comesaña (Historia, Sociedade)
 • D. Fernando Carrera Vázquez (Arqueoloxía, Restauración Patrimonio)
 • D. Ceferino de Blas García (Xornalismo)
 • Dna Beatriz de San Ildefonso Rodríguez (Arte, Museoloxía)
 • Dna. María Dolores Elena Durán Rodríguez (Ciencias da Educación)
 • D. Luis Manuel García Mañá. (Literatura, Dereito)
 • D. Alberto González-Garcés Santiso. (Bioloxía)
 • D. José Ma. Ramón Iglesias Veiga. (Historia, Arte)
 • D. Mauricio Iribarren Díaz. (Mediciña)
 • D. Jorge Lamas Dono (Periodismo, Historia)
 • D. Jacinto Lareo Jiménez. (Dereito)
 • Dna. Pilar López Vidal (Ciencias Económicas)
 • D. José Luís Mateo Álvarez (Historia)
 • D. Carlos Núñez Rodríguez (Publicidade, Deseño)
 • D. Ramón Patiño Gómez (Arqueoloxía)
 • Dna. Elisa Pereira García (Arqueoloxía)
 • Dna. Ana María Pereira Molares. (Historia, Arte)
 • D. Luis Rodríguez Ennes. (Dereito)
 • Dna. Montserrat Rodríguez Paz. (Historia, Arte)
 • D. Patricio Alfredo Sánchez Bello. (Química)
 • D. Antonio Vaamonde Liste. (Ciencias Económicas)
 • D. Federico Vilas Martín. (Xeoloxía)

E unha Xunta de Goberno composta na actualidade por:

Presidente: D. Xoán Carlos Abad Gallego
Vicepresidente: D. Antonio Giráldez Lomba
Secretaria-Conservadora: Dna. Elisa Pereira García
Tesoureiro: D. Fernando J. Costas Goberna
Vocais:

D. Xosé R. Iglesias Veiga

D. Ceferino de Blas García

D. Ramón Patiño Gómez

Dna. Dolores E. Durán Rodríguez

Dna. Beatriz de San Ildefonso Rodríguez

Dna. Mercedes Bangueses Vázquez

D. José R. Cabanelas Comesaña