O INSTITUTO DE ESTUDIOS VIGUESES réxese por unha Xunta Xeral formada por tódolos seus Numerarios:

MEMBROS NUMERARIOS FUNDADORES:

 • D. Xoán Carlos Abad Gallego. (Historia, Arqueoloxía)
 • D. Fernando Javier Costas Goberna. (Arqueoloxía)
 • D. Antonio Giráldez Lomba. (Historia)
 • D. Juan Miguel González Fernández. (Historia)
 • D. José Antonio Martín Curty. (Arquitectura)
 • D. José Manuel Souto González. (Xeografía)

MEMBROS NUMERARIOS:

 • Dna. Mercedes Bangueses Vázquez (Historia)
 • D. Manuel Bragado Rodríguez (Ciencias da Educación, Edición)
 • Dna. Beatriz Bruna Quintas (Arquivística)
 • D. José Ramón Cabanelas Comesaña (Historia, Sociedade)
 • D. Ceferino de Blas García (Xornalismo)
 • Dna Beatriz de San Ildefonso Rodríguez (Arte, Museoloxía)
 • Dna. María Dolores Elena Durán Rodríguez (Ciencias da Educación)
 • D. Luis Manuel García Mañá. (Literatura, Dereito)
 • D. Alberto González-Garcés Santiso. (Bioloxía)
 • D. Mauricio Iribarren Díaz. (Mediciña)
 • D. Jorge Lamas Dono (Periodismo, Historia)
 • D. Jacinto Lareo Jiménez. (Dereito)
 • Dna. Pilar López Vidal (Ciencias Económicas)
 • D. José Luís Mateo Álvarez (Historia)
 • D. Carlos Núñez Rodríguez (Publicidade, Deseño)
 • D. Ramón Patiño Gómez (Arqueoloxía)
 • Dna. Elisa Pereira García (Arqueoloxía)
 • Dna. Ana María Pereira Molares. (Historia, Arte)
 • D. Luis Rodríguez Ennes. (Dereito)
 • Dna. Montserrat Rodríguez Paz. (Historia, Arte)
 • D. Patricio Alfredo Sánchez Bello. (Química)
 • D. Antonio Vaamonde Liste. (Ciencias Económicas)
 • D. Federico Vilas Martín. (Xeoloxía)

E unha Xunta de Goberno composta na actualidade por:

Presidente: D. Xoán Carlos Abad Gallego
Vicepresidente: Dna. Elisa Pereira García
Secretaria-Conservadora: Dna. Mercedes Bangueses Vázquez
Tesoureira: Dna. Pilar López Vidal
Vocais:

D. Ramón Patiño Gómez

Dna. Dolores E. Durán Rodríguez

Dna. Beatriz de San Ildefonso Rodríguez

D. José Luís Mateo Álvarez