PROPAGANDA, MOBILIZACIÓN E CERIMONIAS POLÍTICO-RELIXIOSAS EN VIGO DURANTE A GUERRA CIVIL

PROPAGANDA, MOBILIZACIÓN E CERIMONIAS POLÍTICO-RELIXIOSAS EN VIGO DURANTE A GUERRA CIVIL

Martínez Pereda, Lucio

Edición
Vigo
Fecha
2011 - Colección "VIGO NA MEMORIA"
ISBN/ISSN
978-84-89599-45-9
Páxinas
283
"Este traballo ten como obxectivo estudar o variado conxunto de cerimonias político relixiosas celebradas durante a Guerra Civil. Cerimonias que foron transformadas polas autoridades franquistas nun inmenso aparato de propaganda política coa que se pretendía lexitimar a rebelión militar contra a República. As masivas celebracións tamén se converteron nun vehículo para construír un consenso social belicista na retagarda e obter os recursos económicos precisos cos que sufragar o esforzo bélico. O nacional catolicismo e a idea da anti-patria foron os compoñentes ideolóxicos fundamentais que alimentaron os discursos patrióticos e relixiosos pronunciados nestes actos."