ILUSTRADORES GALEGOS DE PREGUERRA (1880-1936)

ILUSTRADORES GALEGOS DE PREGUERRA (1880-1936)

Bangueses Vázquez, Mercedes

Edición
Vigo
Fecha
2010
ISBN/ISSN
978-84-89599-44-0
Páxinas
334
..."O labor desenvolvido en Galicia para fomentar a difusión do libro ilustrado, pon de manifesto a importancia que se lle atribuía ao consideralo elemento capaz de chegar á maioría da poboación, e medio idóneo para transmitir ideais políticos, culturais e pedagóxicos. Tendo en conta os precarios medios económicos e técnicos que existían no primeiro terzo de século XX en xeral en España, e en Galicia en particular, é necesario destacar o empeño delgunhas imprentas, talleres de prensa e editoriais por apoiar a escritores e ilustradores na realización dun número importante de libros ilustrados... Os artistas reconducirán o seu labor para conseguir ilustracións de gran calidade levadas a cabo por autores como Cándido Fernández Mazas, Castelao, Luís Pintos Fonseca, Carlos Maside, Castro Gil, Manuel Méndez e Xaime Prada..." (Introducción)