ESTUDIOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES EN VIGO (1920-2000)

ESTUDIOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES EN VIGO (1920-2000)

López Vidal, María del Pilar

Edición
Vigo
Fecha
2001
ISBN/ISSN
84-89599-20-3
Páxinas
242
O obxectivo deste libro é relatar os feitos máis relevantes que configuran o día a día da Escola Pericial de Comercio primeiro, a súa elevación a Escola Profesional de Comercio en 1932 e, finalmente, a súa transformación en 1972 na actual Escola Universitaria de Estudios Empresariais. Trátase dun percorrido, coa axuda de documentos e fotografías, pola Escola ao longo dos anos de vida transcorrido durante o século XX. Nestas follas recóllese a achega das persoas que formaron e forman parte do centro: directores, profesores, persoal non docente, alumnos e persoas relacionadas coa Escola, así como a súa imbricación co entorno e a súa relación con centros universitarios nacionais e internacionais ao longo destes oitenta anos. A andaina a través de distintas dependencias ata chegar o seu emprazamento actual, os distintos plans de estudios, o labor investigador dos profesores, as actividades culturais e celebracións. Tamén se mencionan as viaxes de estudio, intercambios internacionais, prácticas en empresas dos alumnos e as asociacións de carácter cultural. A relación, dende a súa fundación, co Colexio Oficial de Titulados Mercantís e Empresariais, co Instituto de Estudios Vigueses, así como coa Cámara de Comercio, Concello da cidade e outros organismos, institucións e empresas marcan o carácter aberto da Escola pioneira en Vigo na formación de profesionais no campo da dirección e xestión de empresas.