Diario de empresa e xornalismo cívico: O Galicia. Diario de Vigo (1922-1926)

Diario de empresa e xornalismo cívico: O Galicia. Diario de Vigo (1922-1926)

Quintana Garrido, Xosé Ramón

Edición
Vigo
Fecha
2002
ISBN/ISSN
VG-356-2002
Páxinas
71
Discurso de ingreso do Membro Numerario D. Xosé Ramón Quintana Garrido "Diario de empresa e xornalismo cívico: O Galicia. Diario de Vigo (1922-1926)", e resposta de D. Xosé Francisco Armesto Faginas.