CATÁLOGO. BUSTOS, MONUMENTOS CONMEMORATIVOS E PLACAS DO CONCELLO DE VIGO

CATÁLOGO. BUSTOS, MONUMENTOS CONMEMORATIVOS E PLACAS DO CONCELLO DE VIGO

Bangueses Vázquez, Mercedes

Edición
Vigo
Fecha
2023
ISBN/ISSN
978-84-19066-07-7
Páxinas
344
Este traballo recolle a relación de monumentos e placas conmemorativas, ademais dos bustos dedicados a aqueles persoeiros que, pola súa actividade, deixaron unha fonda pegada na sociedade. Un total de vinte e seis bustos, cincuenta monumentos conmemorativos e trinta e sete placas, compendian un conxunto o suficientemente representativo para demostrar a labor desenvolvida por artistas, escritores, políticos, mestres, profesionais, etc. que foi merecente dun recoñecemento de perpetuidade. Fora deste catálogo, por razóns de espazo, queda a relación de esculturas públicas presentes na cidade de Vigo que pon de manifesto o interese que ao longo dos séculos XX e XXI, mantiveron as diversas institucións por favorecer a incorporación no espazo urbano destes elementos artísticos que contribúen a que a cidade sexa un lugar máis amigable.