Adiantándonos as notas dunha arpa

Adiantándonos as notas dunha arpa

Armesto Faginas, Xosé Francisco

Edición
Vigo
Fecha
1994
ISBN/ISSN
VG-208-94
Páxinas
17
Discurso de Ingreso "Adiantándonos as notas dunha arpa" do Membro Fundador Numerario D. Xosé Francisco Armesto Faginas, no seu nome propio e do resto dos Membros Numerarios Fundadores e resposta de D. Bernardo Miguel Vázquez Gil.