LOS GRABADOS RUPESTRES PREHISTÓRICOS DEL SUR DE LA RÍA DE VIGO

LOS GRABADOS RUPESTRES PREHISTÓRICOS DEL SUR DE LA RÍA DE VIGO

Costas Goberna, Fernando Javier

Fecha
2004
Parece fóra de toda dúbida que os gravados rupestres ao aire libre poden ser considerados como unha das manifestacións culturais máis interesantes de entre todas as deixadas polos nosos antepasados, e aínda máis, quizais estamos ante a única que poida ser entendida como propiamente galega, algo particularmente importante nunha época na que se lle está a conceder tanta importancia aos sinais de identidade dos pobos.