VIGO E OS SEUS ESPAZOS DE CULTURA

VIGO E OS SEUS ESPAZOS DE CULTURA

Zulueta de Haz, Alfonso

Edición
Vigo
Fecha
2007
ISBN/ISSN
VG-68-2007
Páxinas
40
Discurso de ingreso no Instituto de Estudios Vigueses de D. Alfonso Zulueta de Haz "Vigo e os seus espazos de cultura" e a preceptiva resposta do Membro Numerario D. Luís Manuel García Mañá.