ARQUITECTURA INDUSTRIAL EN VIGO (1898-1939). Orígenes, evolución y estado actual (usos y perspectivas de futuro)

ARQUITECTURA INDUSTRIAL EN VIGO (1898-1939). Orígenes, evolución y estado actual (usos y perspectivas de futuro)

Pérez Fernández, Francisco

Edición
Vigo
Fecha
2016
ISBN/ISSN
978-84-89599-61-1
Páxinas
223
Este traballo pretende cubrir o baleiro existente no estudo das construccións industriais viguesas ergueitas durante o primeiro terzo do século XX, ou sexa, nun momento de especial puxanza para o seu sector fabril local e que ten deixado moitas improntas na súa xeografía urbana.