CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA

27/02/2020

O pasado día 26 de febreiro na nosa sede da rúa Cánovas del Castillo asinouse este convenio de colaboración, por parte do Colegio de Economistas de Pontevedra, o Decano-Presidente Carlos Mantilla Rodríguez e por parte do noso Instituto de Estudios Vigueses, o Presidente Xoán Carlos Abad Gallego. O noso Instituto pon ao dispor dos membros do Colegio de Economistas de Pontevedra e familiares directos a consulta dos fondos bibliográficos que esta institución alberga e a invitación á asistencia aos actos de divulgación que realiza, así como un desconto na adquisición de todas as súas publicacións. Pola súa banda o Colegio de Economistas comprométese a difundir entre os seus colexiados a información das actividades que realice o Instituto e publicitará os libros publicados polo mesmo. Ambas as dúas entidades colaboradoras poderán incluír o nome e/ou logotipo da outra nos documentos informativos que puidesen editar.