O NACEMENTO DUN BARRIO: O CALVARIO (LAVADORES), 1900-1940

O NACEMENTO DUN BARRIO: O CALVARIO (LAVADORES), 1900-1940

González Fernández, Juan Miguel

Fecha
2004
Durante moitos séculos O Calvario non pasou de ser un lugar fronteirizo da parroquia de Sta. Cristina de Lavadores, un espazo rural cuberto de viñedos, hortas e árbores froiteiras salpicado aquí e alá por humildes casas campesiñas. A realidade actual é ben distinta e o agora populoso barrio vigués apenas recorda as súas orixes.