As divisións provinciais de Galicia: Pasado, presente e futuro. Os casos de Vigo e de Pontevedra

As divisións provinciais de Galicia: Pasado, presente e futuro. Os casos de Vigo e de Pontevedra

Rodríguez Ennes, Luis

Edición
Vigo
Fecha
2002
ISBN/ISSN
VG 63-2002
Páginas
67
Discurso de Ingreso del Miembro Numerario D. Luis Rodríguez Ennes "As divisións provinciais de Galicia: Pasado, presente e futuro. Os casos de Vigo e de Pontevedra.", y respuesta de D. Luis García Mañá.